QOL-zone richt zich op het bevorderen van kwaliteit van bestaan.

► Door het meten van kwaliteit van bestaan.
 

► Door het beoordelen van de organisatie of een team.

Aan de hand van drie wetenschappelijk gevalideerde instrumenten worden de organisatie, de support teams en de cliënten geëvalueerd op het gebied van kwaliteit van bestaan.

Door het periodiek herhalen van de meting en het toepassen van de uitkomsten ontstaat een cyclus van kwaliteits-, of prestatieverbetering.

Kwaliteit van bestaan

Het concept 'Kwaliteit van Bestaan' is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Toepassing van het concept binnen de zorg voor mensen met een beperking bepaalt wat de belangrijkste domeinen en indicatoren zijn van kwaliteit van bestaan.

De POS is een wetenschappelijk gevalideerd instrument gebaseerd op de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan zoals beschreven door Schalock en Verdugo. 
 

Waarom QOL-zone ?

Voor het beoordelen van individuen, teams of organisaties op gebeid van kwaliteit van bestaan zijn diverse instrumenten ontwikkeld die via deze site in één platform zijn samengebracht. 

QOL-zone biedt de meetinstrumenten digitaal aan maar levert daarnaast ook diensten en oplossingen om de resultaten te beoordelen en hiermee direct praktisch aan de slag te kunnen.

Op deze manier ontstaat er een cyclus van constante kwaliteitsverbetering.

Per toepassing zijn er drie belangrijke aandachtsgebieden waarmee gewerkt wordt.

 

 • Beoordeling
  In dit onderdeel vinden interviews en  / of metingen plaats
   

 • Onderzoek 
  Hier worden de uitslagen van interviewrondes beoordeeld en geïnterpreteerd
   

 • Toepassing 
  Misschien wel de belangrijkste en lastigste stap. Wat kunnen we nu met alle verzamelde data?, Waar vinden we doelgerichte ondersteuning of training om zo de  uitkomsten van het onderzoek om te zetten in verbetertrajecten voor individuen, teams of organisaties

POS

In gesprek over kwaliteit van bestaan.
Dat is wat je doet met de POS!


De Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS) meet de kwaliteit van bestaan van een persoon aan de hand van de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan.