QOL-zone levert digitale instrumenten die gericht zijn op het bevorderen van kwaliteit van bestaan.

De instrumenten passen perfect binnen een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek.
​Op dit moment bieden wij, in samenwerking met Hogeschool Gent en Stichting POS Nederland, De SIS en de POS digitaal aan.

SIS

De SIS – Supports Intensity Scale, helpt met vaststellen van de soort, de hoeveelheid en de intensiteit van ondersteuning die iemand nodig heeft om te kunnen participeren in de samenleving. De SIS is een valide en betrouwbaar instrument om de ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. In 2006 werd de SIS in het Nederlands gepubliceerd. In 2010 verscheen een nieuwe, Nederlandstalige versie. De papieren versie van de SIS wordt voor Nederland en Vlaanderen uitgegeven door BSL (Houten). De SIS is bedoeld voor volwassen cliënten (18-70 jaar). Ondertussen is ook al ruime internationale ervaring opgedaan met  een kinder-versie van de SIS.

POS

De POS (Personal Outcomes Scale) is een vragenlijst gebaseerd op de acht domeinen van kwaliteit van bestaan (Schalock & Verdugo, 2002). In een gesprek met de persoon zelf en/of met iemand uit het netwerk van de persoon worden ervaringen gevraagd over de kwaliteit van bestaan. Wat vinden mensen met een verstandelijke beperking van de kwaliteit van hun bestaan? De POS bestaat uit een lijst met vragen die ingaan op de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan.

In ontwikkeling

Naast de POS en de SIS worden, in samenwerking met HOGent, nog een aantal instrumenten ontwikkeld.

Knowledge Library

The Knowledge Library is an application filled with knowledge on support strategies and interventions that is searchable via different routes. As such this creates an interesting way to knowledge on demand.

In writing an Individual Support Plan or ISP the goals (as anticipated effects), Quality of Life domains ( in which area we want to work) and the components of supports ( which components of supports are for this individual preferable) can serve as entrance for an wealth of knowledge, which in our view keeps on expanding.

Meer informatie

OEES

De Organization Effectiveness and Efficiency Scale (OEES) is een schaal om de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie vast te stellen, vanuit een gerichtheid op het verhogen van de Kwaliteit van Bestaan van haar cliënten. Deze schaal is ontwikkeld door het International Research Consortium on Evidence-Based Practices (2013) om non-profit organisaties te helpen te voldoen aan de toenemende behoefte om effectiever te zijn in het behalen van de beoogde resultaten, efficiënter in termen van resource gebruik, en duurzamer in het als zorgaanbieder je aanpassen aan veranderingen en bieden van een (gezond) scala aan mogelijkheden en werkwijzen. 

Deze OEES meet vier (performance-based) perspectieven, die een evenwichtige benadering van performance-evaluatie en management weerspiegelen: het klantperspectief, het groeiperspectief, de financiële en het interne processenperspectief.

Meer informatie

QOLYSS

Ondanks de toegenomen belangstelling voor de kwaliteit van bestaan van jongeren, blijft de kwaliteit van bestaan van jongeren in kwetsbare situaties, zoals die in de jeugdzorg, onderbelicht. Om inzicht te krijgen in essentiële elementen om het leven van deze jongeren te begrijpen en te verbeteren, zijn geschikte beoordelingsinstrumenten nodig. De nieuwe Quality of Life in Youth Services Scale (QOLYSS) voor adolescenten in de jeugdzorg bestaat uit een set van 88 vragen gebaseerd op de acht domeinen van kwaliteit van bestaan (Schalock & Verdugo, 2002). Daarnaast wordt verklarende kwalitatieve informatie over het itemselectieproces gegeven. Een studie die op dit moment loopt geeft een gedetailleerd inzicht in de inhoudsgerelateerde validiteit van een nieuwe multidimensionale levenskwaliteitsschaal. Bovendien benadrukt het het belang van het erkennen van jongeren als kritische partner in onderzoek en beoordeling van kwaliteit van leven.