QOL-zone richt zich op het bevorderen van kwaliteit van bestaan.

► Door het meten van kwaliteit van bestaan.

 

In samenwerking met stichting POS Nederland en HOGent biedt QOL-zone een online platform aan waarin op dit moment de SIS en POS als instrument aangeboden worden.

In een gebruiksvriendelijke online omgeving worden alle resultaten van de interviews vastgelegd en kunnen diverse rapporten worden gemaakt.

 

Door het periodiek herhalen van de metingen en aan de slag te gaan met de uitkomsten ontstaat een cyclus van kwaliteits-, of prestatieverbetering.

Om vanuit de POS uitkomsten te komen tot een helder en effectief ondersteuningsplan voor de cliënt wordt op dit moment een module ontwikkeld die hiervoor als basis kan dienen. 

Naast de POS en de SIS wordt gewerkt aan de online toepassing van de OEES.

De Organization Effectiveness and Efficiency Scale (OEES) is een schaal om de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie vast te stellen, vanuit een gerichtheid op het verhogen van de Kwaliteit van Bestaan van haar cliënten. Deze schaal is ontwikkeld door het International Research Consortium on Evidence-Based Practices (2013) om non-profit organisaties te helpen te voldoen aan de toenemende behoefte om effectiever te zijn in het behalen van de beoogde resultaten, efficiënter in termen van resource gebruik, en duurzamer in het als zorgaanbieder je aanpassen aan veranderingen en bieden van een (gezond) scala aan mogelijkheden en werkwijzen.

In samenwerking met HOGent wordt gewerkt aan de Knowledge Library.
The Knowledge Library is een applicatie vol kennis over ondersteuningsstrategieën en interventies die eenvoudig doorzoekbaar is. Als zodanig creëert dit een interessante manier om kennis op afroep te krijgen.

Kwaliteit van bestaan

Het concept 'Kwaliteit van Bestaan' is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Toepassing van het concept binnen de zorg voor mensen met een beperking bepaalt wat de belangrijkste domeinen en indicatoren zijn van kwaliteit van bestaan.

De POS is een wetenschappelijk gevalideerd instrument gebaseerd op de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan zoals beschreven door Schalock en Verdugo. 
 

Waarom QOL-zone ?

Voor het beoordelen van individuen, teams of organisaties op gebeid van kwaliteit van bestaan zijn diverse instrumenten ontwikkeld die via deze site in één platform zijn samengebracht. 

QOL-zone biedt de meetinstrumenten digitaal aan maar levert daarnaast ook diensten en oplossingen om de resultaten te beoordelen en hiermee direct praktisch aan de slag te kunnen.

Op deze manier ontstaat er een cyclus van constante kwaliteitsverbetering.

Per toepassing zijn er drie belangrijke aandachtsgebieden waarmee gewerkt wordt.

 

 • Beoordeling
  In dit onderdeel vinden interviews en  / of metingen plaats
   

 • Onderzoek 
  Hier worden de uitslagen van interviewrondes beoordeeld en geïnterpreteerd
   

 • Toepassing 
  Misschien wel de belangrijkste en lastigste stap. Wat kunnen we nu met alle verzamelde data?, Waar vinden we doelgerichte ondersteuning of training om zo de  uitkomsten van het onderzoek om te zetten in verbetertrajecten voor individuen, teams of organisaties

POS

In gesprek over kwaliteit van bestaan.
Dat is wat je doet met de POS!


De Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS) meet de kwaliteit van bestaan van een persoon aan de hand van de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan.

SIS

De SIS – Supports Intensity Scale, helpt met vaststellen van de soort, de hoeveelheid en de intensiteit van ondersteuning die iemand nodig heeft om te kunnen participeren in de samenleving