STEES 

Ontwikkel Support Teams


De Support Team Effectiveness and Efficiency Scale (STEES) is een 360-feedback instrument dat gebruikt wordt om support teams te ontwikkelen op de factoren: 
 

 • Professionaliteit

 • Leiderschap

 • Emotionele Stabiliteit

 • Interpersoonlijke vaardigheden

 • Vindingrijkheid
   

De STEES wordt gebruikt voor Team Building.

Efficient Effective Support Teams


Maximaliseer talent en teamwork met een lerende organisatiecultuur.
Effective and Efficient Support Teams zijn betrokken, georganiseerd, geïnformeerd en verantwoordelijk. 

De Support Team Effectiveness and Efficiency  Scale (STEES) beoordeelt typen gedrag die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling en prestaties van support teams.

Met name binnen zorgorganisaties wordt dit instrument gebruikt om optimale ondersteuning aan cliënten te bevorderen.

  Eenvoudig in gebruik

 

 • De STEES is een doeltreffende, eenvoudig te gebruiken online tool.

 • Een minimale administratieve inspanning is nodig.

 • Aan de hand van 45 vragen, beoordeel je deelnemers op de gedragsindicatoren.

 • Nodig deelnemers uit door de link naar het online vragenformulier te mailen

 • Creëer individuele rapporten of combineer de data op een eenvoudige en efficiënte manier om team rapporten te maken.

Doel: wat is de STEES?
 

De Support Team Effectiveness and Efficiency Scale (STEES) beoordeelt typen gedrag die verband houden met de ontwikkeling en succesvolle prestaties van Support Teams.

Het onderliggende kader van de STEES is dat effectieve en efficiënte teamprestaties zeer nauw verbonden zijn aan de vijf factoren:

 • professionaliteit

 • leiderschap

 • emotionele stabiliteit

 • interpersoonlijke vaardigheden

 • vindingrijkheid.

 

Deze vijf factoren worden beoordeeld via meetbare gedragsindicatoren die opgebouwd zijn uit 15 verwante dimensies. Deze factoren, dimensies en indicatoren zijn gebaseerd op grondig literatuuronderzoek en jarenlange praktijkervaring van de hoofdauteurs.

 

Het kader van de STEES: Factoren en dimensies
 

Het onderliggende conceptuele kader van de STEES is:

 • Effectieve en efficiënte team prestaties zijn gerelateerd aan de vijf hoofdfactoren: Professionaliteit, leiderschap, emotionele stabiliteit, interpersoonlijke vaardigheden en vindingrijkheid

 • Elk van deze factoren kent drie bijbehorende dimensies die de respectievelijke hoofdfactor definiëren

 • Meetbare gedragsindicatoren kunnen gebruikt worden om de drie dimensies, waaruit iedere factor is opgebouwd, te beoordelen (Stark, 2011; Schalock & Verdugo, 2012).

   

Support Team Effectiveness and Efficiency Scale (STEES) conceptueel kader

QOL-zone

Ontwikkeling van de STEES

De Support Team Effectiveness en Efficiency Scale is ontwikkeld door Jack A Stark, PhD., Robert L. Schalock, PhD. en Qol-zone. De schaal is wetenschappelijk gevalideerd  

Concept en realisatie van de STEES is uitgevoerd door QOL-zone

 

STEES: Administratieve procedure om het kader toe te passen

De STEES wordt afgenomen via een on-line systeem. Beoordelingen worden gedaan op basis van interviews. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de beheerder en respectievelijk de respondent / team-lid.
Per factor worden de drie bijbehorende dimensies gescoord middels een 3-punts Likert schaal. Deze scores worden weergegeven in een radardiagram waarin alle vijf factoren worden weergegeven op basis van de ruwe scores uit de beoordelingen. De rapportopbouw zorgt ervoor dat een eerste referentiescore eenvoudig vergeleken kan worden met daaropvolgende beoordelingen.


De STEES voorziet in een wetenschappelijke basis voor teambuidling en HR-management. De STEES kan gebruikt worden als een leerinstrument, management tool, evaluatie tool en of een onderzoeksinstrument.

 

STEES uitkomsten: download en gebruik de STEES rapporten

Nadat alle administratieve procedures zijn doorlopen kunnen er diverse rapporten worden gedownload.
Persoonlijke statusrapporten, teamrapporten en zelfs een compleet beeld van de organisatie kunnen eenvoudig worden gemaakt door het combineren van scores in groepsresultaten. De STEES kan uitstekend gebruikt worden om individuele ontwikkelingen en teamontwikkelingen te volgen. Door gebruik te maken van de STEES kan een goed beeld verkregen worden van de effectiviteit van scholingstrajecten en de inzet van mensen en middelen, om zo een maximaal rendement uit de organisatie te halen.


De STEES voorziet het terugkerende 360 feedback proces van waardevolle data die de basis van het functioneren van medewerkers weergeeft.