Support Intensity Scale

Wat is de SIS?

De SIS – Supports Intensity Scale, helpt met vaststellen van de soort, de hoeveelheid en de intensiteit van ondersteuning die iemand nodig heeft om te kunnen participeren in de samenleving. De SIS is een valide en betrouwbaar instrument om de ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. In 2006 werd de SIS in het Nederlands gepubliceerd. In 2010 verscheen een nieuwe, Nederlandstalige versie. De papieren versie van de SIS wordt voor Nederland en Vlaanderen uitgegeven door BSL (Houten). De SIS is bedoeld voor volwassen cliënten (18-70 jaar). Ondertussen is ook al ruime internationale ervaring opgedaan met  een kinder-versie van de SIS.

Aansluiten bij kwaliteit van bestaan

De SIS gaat uit van een gevalideerd model dat aansluit bij het concept Kwaliteit van Bestaan. Dit gebeurt op een directe manier en niet indirect via intelligentieniveau of tekorten in competenties zoals veelal gebruikelijk.

In de praktijk wordt de SIS gebruikt als opleidingsinstrument en als basis voor individuele ondersteuningsplannen. De SIS kan verder worden gebruikt om profielen van ondersteuningsbehoeften op te stellen en te vergelijken, zowel van individuele personen als van groepen (bijvoorbeeld van woongroepen, organisatieclusters of regio’s). De SIS steunt op een evidence based benadering van ondersteuningsbehoeften.

In samenwerking met Stichting POS Nederland biedt QOL-zone de digitale versie van de SIS aan.